Home
 
Onderzoek
 
Advies
 
Training
 
Media
 
Contact
 
Artikelen

Onderzoeksproject remigratie

Clavis Consulting heeft recentelijk een onderzoek afgerond naar de push- en pull-factoren van retourmigratie onder de hoogopgeleide Turkse Nederlanders, samen met prof.dr. Ton Notten van de Hogeschool Rotterdam. De bevindingen van het onderzoek zijn in het eerste nummer van Journal of Social Intervention (2012, Vol. 21/1, pp.37-58) gepubliceerd, getiteld: “De uittocht uit Nederland of breincirculatie: Push- en pullfactoren van remigratie onder hoogopgeleide Turkse Nederlanders.”

Een resumé van het artikel: In Nederland zien we een lichte toename van het aantal Turken, de grootste etnische minderheidsgroep in Nederland, die terugkeren naar hun land van herkomst. Ze exporteren daarmee goede opleidingen en vaardigheden die ze in Nederland verwierven. De oorzaken: de economische neergang, sociale spanningen en de groeiende invloed van extreemrechtse partijen. Tegelijkertijd verbeteren in Turkije de politieke, sociale en economische omstandigheden die steeds meer aantrekkingskracht uitoefenen op immigranten in dat land. Dit artikel gaat in op de push- and pull-factoren voor remigranten. Pull-factoren beïnvloeden iemands terugkeer naar zijn land van herkomst. Aangenomen wordt dat zo’n remigratie sterker wordt bevorderd door positieve ontwikkelingen in het land van herkomst dan door negatieve (push-factoren) in het land waar men op dat moment woont. De civil society, het bedrijfsleven en de Nederlandse overheid kunnen een beleid ontwikkelen dat verdienstelijke inwoners weet te behouden, hen op z’n minst kan inschakelen als bruggenbouwers en aldus kenniscirculatie mogelijk maakt tussen beide landen.

Een bewerkte versie van het artikel is gepubliceerd in Turkish Review: Turkey Pulls, The Netherlands Pushes? door Gürkan Çelik. An increasing number of Turks, the Netherlands’ largest ethnic minority, are beginning to return to Turkey, taking with them the education and skills they have acquired abroad, as the Netherlands faces challenges from economic difficulties, social tension and increasingly powerful far-right parties. At the same time Turkey’s political, social and economic conditions have been improving, making returning home all the more appealing for Turks at large. (pp. 94–99)

 
©2012 Jcore IT Solutions - All Rights Reserved   Webmail
Top
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #a903ad #52f65f #ec50bb