Home
 
Onderzoek
 
Advies
 
Training
 
Media
 
Contact
 

Projecten

  • Boekprojecten
  • Onderzoeksprojecten
  • Trainingsprojecten
  • Begeleidingsprojecten
  • Projectmanagement SVMK Turkey


Afgeronde boekprojecten
 

   

WAARDEN GEDREVEN LEIDERSCHAP / Stapsgewijs naar een nieuwe Cultuur- en Leiderschapsstijl


Auteur: Gürkan Celik
Uitgeverij: Center for Servant-Leadership, 145 pagina's

 

De "mederwerker" van deze eeuw is aan het veranderen. Mensen willen niet meer leven met slechts een paar van hun capaciteiten die toevallig goed in de markt liggen, terwijl ontwikkelingsplannen binnen bedrijven zich veel en te vaak richten op de ontwikkeling van hun functionele capaciteiten.
In zijn boek plaatst Gürkan Çelik de Cultuur- & Leiderschapscyclus zoals ontwikkeld door het European Center for Servant Leadership op kundige wijze in context van organisatie ontwikkeling in het algemeen. Hij geeft daarmee aan dat een manier van leidinggeven die zich richt op de waarden en het gedrag van mensen binnen de organisatie, een cruciale vereiste is voor het bestaan en voortbestaan van iedere organisatie.

Recensie(s)
NBD|Biblion recensie

De handelsversie van een doctoraalscriptie van de KUB Tilburg. De auteur onderzoekt de interventiemethode en achterliggende theorie van een cultuur- en leiderschapsstijl, gebaseerd op ideeen van de Amerikaan Greenleaf en in Nederland doorontwikkeld door het Center for Servant-Leadership. Deze leiderschapsstijl - en impliciet deze visie op (bedrijfs)cultuur - gaat uit van vermaatschappelijkte medewerkers die behoefte hebben aan een faciliterend leiderschap (de 'leider' als 'dienaar' van medewerkers). Centraal staan daarbij ook het zogenoemde stakeholdersbelang en 'corporate identy' als vermaatschappelijkt bedrijf. Een uiterst leesbaar verslag van een onderzoek, helder beschreven, ook voor wat betreft interventies en strategieen en goed geillustreerd door twee cases. Voorzien van literatuurlijst en illustraties. Bestemd voor managers, personeelsfunctionarissen, organisatieadviseurs en studenten wo/hbo.

(Biblion recensie, J.T.G. Maas)

U kunt het boek bestellen voor € 10,00 (excl. verzendkosten) door een email te sturen naar info @ clavisconsulting.nl 
 

HIZMETKAR LIDERLIK / Servant Leadership

Auteur: Gürkan Çelik & Yusuf Alan
Uitgeverij: Center for Servant-Leadership, 78 pagina's 

Auteurs bespreken het concept ‘dienstbaar leiderschap’ in hun Turkstalige boek. Dienstbaarheid en leidinggeven, het lijken in het Westen twee schijnbaar tegengestelde begrippen. Maar volgens Greenleaf, grondlegger van het concept van servant leadership, is de 'leider' in de eerste plaats een 'dienaar' voor anderen, bijvoorbeeld voor zijn mensen, medewerkers en klanten. De spreuk op de hal van het stadshuis in 's-Hertogenbosch vat het gedachtegoed van servant leadership beknopt samen: "Men kan mensen slechts leiden door hen te dienen". De grote leider wordt eerst als dienaar gezien en dát vormt de sleutel tot zijn grootheid.

U kunt het boek bestellen voor € 7,50 (excl. verzendkosten) door een email te sturen naar info @ clavisconsulting.nl

"Men kan mensen slechts leiden door hen te dienen"

Robert Greenleaf beschrijft in zijn essay 'De dienaar als leider' de kenmerken van leiders, met als twee uitersten zij die bovenal leider zijn (wellicht uit machtshonger of materialistische behoeften) en zij die bovenal dienaar zijn, en vanuit die positie er bewust naar streven leiding te geven. Servant leadership legt de nadruk op dienstbaarheid aan anderen.

Leiderschap en human resource management zijn ook het zo stevig mogelijk investeren in ieders kerncompetenties, luisteren naar mensen, je inleven in hun verwachtingen, het maximaal delen van de collectieve ambitie, en het optimaal benutten van synergie. Deze componenten worden goed in beeld gebracht in het concept van servant leadership. Het is een stijl van leidinggeven en organiseren die gebaseerd is op het principe dat leider-zijn een dienst is die men elkaar in wederkerigheid bewijst. In Greenleafs eigen woorden: “the servant leader is servant first”. Iemand is een 'servant leader', wanneer hij op de eerste plaats dienaar is voor zijn mensen aan wie hij leiding geeft. In het algemeen wordt in de samenleving een afbraak van het traditionele hiërarchische organisatiemodel ten gunste van nieuwe vormen waarin plaats is voor samenwerking en gemeenschappelijke besluitvorming. Bovendien wordt de mens steeds belangrijker in organisaties en servant leadership is erop gericht dat iemand als een heel mens naar zijn werk gaat en niet als een gespleten persoonlijkheid die deels werkt en voor een ander deel thuis leeft.

Dienaar leiders hebben een aantal persoonlijke karakteristieken. Ze voelen zich erg verantwoordelijk voor wat er om hen heen gebeurt en hebben een hoge mate van zelfkennis en een ruimdenkende visie op zaken. Ze zijn overtuigend en gemeenschapsbouwers. Zij zijn er op uit binnen een groep consensus te bereiken en gebruiken hun macht op een verantwoorde manier. Dienstbaar leiderschap gaat over leiden om te dienen versus leiden om de macht. Volgens deze benadering van leidinggeven zijn leiders mensen-‘bouwers’. Zij helpen mensen zich te ontwikkelen, want een leider beseft dat hoe krachtiger de medewerkers zijn, hoe sterker de organisatie als geheel is. Ze zijn mentor en onderwijzer, een bron van informatie en kennis, en trendsetter in plaats van een richtingaanwijzer en controleur. Werkelijk en echt leiderschap ontstaat volgens het concept 'servant leadership' bij diegenen, die primair gemotiveerd zijn vanuit de wens om anderen te helpen. Deze leiderschapsstijl gaat uit van vermaatschappelijkte mensen die behoefte hebben aan een faciliterend en bindend leiderschap: de 'leider' als 'dienaar' van mensen. Centraal staan daarbij ook het zogenaamde stakeholdersbelang en 'corporate identity' als vermaatschappelijkte organisatie. Het concept servant leadership herinnert ons eraan wat het betekent om echt voor elkaar te zorgen binnen organisaties. Servant leadership kost tijd, moeite en energie. In ieder geval moet men wat dat betreft ervoor openstaan en bereid zijn om zichzelf als een dienende leider te ontwikkelen.

 

 

BREEKPUNT OF BINDMIDDEL: Religieus engagement in de civil society

Paul Dekker is hoogleraar Civil Society aan de Universiteit van Tilburg en werkzaam bij het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Gürkan Çelik is gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg en publiceert over maatschappelijke onderwerpen.

Iris Creemers is sociaal wetenschapper en is programmamanager bij de Dialoog Academie.

Wat zijn de kansen en de risico’s van religieus geïnspireerd maatschappelijk engagement in het hedendaagse Nederland? Deze vraag is een bondige samenvatting van het publieke debat over de invloed van religie op de huidige maatschappij.

Hoe zijn christelijke en islamitische normen en waarden een bron van motivatie? In hoeverre dragen ‘identiteitsorganisaties’ bij aan de zorg en voorzieningen voor allen? Of staat hun religieuze grondslag de integratie voor groepen in de samenleving juist in de weg? Welke grenzen mag de overheid aan deze organisaties stellen en welke samenwerking is mogelijk voor publieke beleidsdoeleinden?

Deze en andere vragen komen in dit boek aan bod, in korte en vaak persoonlijke analyses van wetenschappers, politici en praktijkmensen.

Met bijdragen van onder meer Femke Halsema, Anton Zijderveld, André Rouvoet, Alaattin Erdal, Korrie Louwes, Wouter Kolff, Achmed Baâdoud en Paul Schnabel.
 

 
©2012 Jcore IT Solutions - All Rights Reserved   Webmail
Top
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #a903ad #52f65f #ec50bb