Home
 
Onderzoek
 
Advies
 
Training
 
Media
 
Contact
 

Afstudeerbegeleiding

Clavis Consulting begeleidt studenten van de Haagse Hogeschool bij hun afstudeeronderzoek.

 

Training In Situ

Een exclusieve Training In Situ (TiS) in Istanbul, vol met een inhoudelijk en cultureel programma, verzorgd door ervaren trainers zowel uit Nederland als Turkije. De deelnemers aan deze studiereis krijgen een training over een aantal onderwerpen en er wordt gedurende het programma gewerkt aan culturele sensitiviteit met interculturele belevenissen. Er is aandacht voor kennisuitwisseling  bij bezoeken aan instellingen van het hoger onderwijs. Voorgaande jaren is er veel ervaring en inspiratie opgedaan door deelnemers van verschillende (onderwijs)instellingen in heel Nederland tijdens de Training In Situs.

 

Projectbegeleiding

CLAVIS Consulting geeft supervisie aan het project: Ouderparticipatie op school

Het proejct valt binnen het ZonMw-programma 'Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin.' Hoewel het belang van ouderparticipatie breed erkend wordt, blijft het lastig om migrantenouders te activeren en te mobiliseren als vrijwilliger op de school van hun kinderen. Studenten met een onderwijskundige of opvoedkundige achtergrond (HBO en universiteit) gaan migrantenouders hierin trainen en in de praktijk begeleiden. Het doel is de maatschappelijke betrokkenheid en participatie van zowel migrantenouders als studenten te vergroten. Het project wordt gesteund door ZonMw, Oranje Fonds, VSBfonds en Stichting Bevordering van Volkskracht. Het project wordt uitgevoerd in de vier grote steden. Als u interesse heeft om als school, student, of vrijwilliger mee te doen, of als u denkt vanuit uw ervaring inhoudelijk bij te kunnen dragen, kunt u met ons contact opnemen This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Onderzoeksproject remigratie

Clavis Consulting heeft recentelijk een onderzoek afgerond naar de push- en pull-factoren van retourmigratie onder de hoogopgeleide Turkse Nederlanders, samen met prof.dr. Ton Notten van de Hogeschool Rotterdam. De bevindingen van het onderzoek zijn in het eerste nummer van Journal of Social Intervention (2012, Vol. 21/1, pp.37-58) gepubliceerd, getiteld: “De uittocht uit Nederland of breincirculatie: Push- en pullfactoren van remigratie onder hoogopgeleide Turkse Nederlanders.”

Een resumé van het artikel: In Nederland zien we een lichte toename van het aantal Turken, de grootste etnische minderheidsgroep in Nederland, die terugkeren naar hun land van herkomst. Ze exporteren daarmee goede opleidingen en vaardigheden die ze in Nederland verwierven. De oorzaken: de economische neergang, sociale spanningen en de groeiende invloed van extreemrechtse partijen. Tegelijkertijd verbeteren in Turkije de politieke, sociale en economische omstandigheden die steeds meer aantrekkingskracht uitoefenen op immigranten in dat land. Dit artikel gaat in op de push- and pull-factoren voor remigranten. Pull-factoren beïnvloeden iemands terugkeer naar zijn land van herkomst. Aangenomen wordt dat zo’n remigratie sterker wordt bevorderd door positieve ontwikkelingen in het land van herkomst dan door negatieve (push-factoren) in het land waar men op dat moment woont. De civil society, het bedrijfsleven en de Nederlandse overheid kunnen een beleid ontwikkelen dat verdienstelijke inwoners weet te behouden, hen op z’n minst kan inschakelen als bruggenbouwers en aldus kenniscirculatie mogelijk maakt tussen beide landen.

 
©2012 Jcore IT Solutions - All Rights Reserved   Webmail
Top
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #a903ad #52f65f #ec50bb